INFO

Det store spørgsmål er “hvor mange der er blevet begravet på Kyholm”. Der står en mindesten på Kyholm kirkegård med flg. indskrift: Her begr. i krigsper. 1801-15: 64 og i Karantænetiden 1831-59: 19. Dvs. ialt 83 personer. Men, dette tror jeg ikke rigtig på.  Jeg vidste at Kyholm kirkegård blev indviet 12. juni 1812 med en begravelse af Peder Poulsen Wrausgaard der døde d. 10. juni (kilde bog af Th. Thaulow ”Samsø i krigsårene 1801-14”), samt egne undersøgelser. Inge Lise Vohnsen Sørensen, Brundby, har registret  Kyholms kirkebog 1808-1814 og af det fremgår det, at der er 49 personer døde før indvielsen, af dem står der skrevet at 1 blev begravet på Besser kirkegård, 8 på Nordby Kirkegård. Ud for de sidste 40 står der blot ”begravet”, så skulle man jo tro at det var Kyholm der menes, men den troede jeg altså ikke rigtig på, for så havde det været i uindviet jord!

Besser, Nordby og Tranebjerg’s kirkebøger blev gennemgået for at se om nogle af de 40 personer der menes begravet på Kyholm, skulle være blevet begravet på en af disses kirkegaarde. ”Søg og du skal finde”, kom til at passe, jeg fandt 27 personer i Besser kirkebog.

Så nu ser ”regnestykket” sådan ud:

28 personer blev begravet på Besser kirkegård.

8 personer blev begravet på Nordby kirkegård.

13 personer er tilbage, desværre er Onsbjerg kirkebog brændt, ellers havde der måske været en chance for at finde dem der!

Ud fra det (på nuværende tidspunkt og 98%) vil jeg  sige, at der ikke er foretaget begravelser i uindviet jord. Der er heller ikke noget der tyder på, at der tidligere har været kirkegård på Kyholm, her tænker jeg på perioden 1709-1711 da øen var karentænestation.

Så facit bliver:

19 personer er begravet på Kyholm kirkegård I perioden 12. juni 1812 til 10 maj 1814.

20 personer er begravet på Kyholm  kirkegård i perioden 1832 – 1858.

39 personer er ialt begravet på Kyholm kirkegård.

Den20. juli 1832 ankom det første skib til Kyholm, med sig havde den 2 døde, de er desværre ikke indskrevet i Besser kirkebog ej heller i Kyholms kirkebog begynder først i 1833, er medtalt i denne optælling.